Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020

Dátum: 17.08.2015 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_akcnyplan_tsk_1.pdf (0,15 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

OZNAM

 

Obstarávatel'-Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín predložil Okresnému úradu Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3 v Trenčíne,
podl'a §-u 10 odsek 3 zákona č. 24/2006 z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámenie o strategickom dokumente:


"Akčný plán udržateľ'ného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 - 2020"

-OVaŽP-