Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Bartolomejský jarmok 2014

Dátum: 02.07.2014

Bartolomejský jarmok

Jarmok v meste Ilava v roku 2014 bude v dňoch 22. – 23. 8. 2014 (piatok, sobota). Oznamujeme všetkým, ktorí písomne zaslali žiadosti o pridelenie predajného miesta na Bartolomejský jarmok na rok 2014, že na základe týchto žiadostí sa predajné miesto neprideľuje, t. j. na ich základe sa nebudú predajné miesta rezervovať. O tom, že žiadosti o miesto nie je potrebné na Mestský úrad zasielať, boli predávajúci oboznámení osobne pri platení predajného miesta v minulosti, taktiež túto informáciu obsahovali pokyny pre predávajúcich. Na základe uvedeného je potrebné zaplatiť si za predajné miesto osobne od 16.7.2014 - streda a následne vždy len každú stredu až do jarmoku. V deň jarmoku t. j. 22.8.2014 sa predávajú miesta od 5.00hod.                                                    

Streda – úradné hodiny od 7.00 – 16.30hod.                                                                            

Každý kupujúci môže kúpiť  predajné miesto pre svoju živnosť + ďalšie len jedno miesto na základe živnostenského oprávnenia a fotokópie strany – ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice, resp. ak predávajúci nie je povinný používať pokladnicu, predloží obci čestné vyhlásenie s uvedením príslušného ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, v ktorom uvedie, že nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu. (podpis nemôže byť fotokópia).                                                                   

Ak predávajúci nepredloží takéto doklady, obec povolenie na zriadenie trhového miesta na predaj nevydá.                                                                                                                                

Miesta je potrebné zakúpiť osobne na MsÚ Ilava, Mierové námestie 16/31, prízemie, č.dv. 9.   Miesta je možné zaplatiť, aj na účet mesta, ale tento spôsob platby je možný až od 24.07.2014, po doručení potrebných dokladov a po pridelení variabilného symbolu.     

Mesto má výhradné právo určenia a rozmiestnenia stánkov.

UPOZORNENIE: Oznamujeme občanom, že v dňoch od 21.7.2014 do 1.8.2014 bude dovolenka všetkých zamestnancov MsÚ. Napriek tomu sa miesta na jarmok budú predávať aj naďalej každú stredu. FMO Ilava