Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Bartolomejský jarmok 2017

Dátum: 26.06.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_jarmok2017_1.pdf (0,65 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Bartolomejský jarmok 2017


Dátum konania : 25.8. – 26.8.2017 (piatok, sobota)

Spôsob prideľovania miest: na základe osobného zakúpenia miesta

Dátum predaja miest:  osobne od 27.07.2017

Kedy: 

  • osobne, prvý deň predaja sa budú miesta predávať celý deň od 7.00hod.–15.00hod.
  • následný predaj vždy vo štvrtok od 12.00 hod – 15.00 hod.
  • na účet: v mesiaci august, vždy vo štvrtok, najneskôr 10 dní pred začiatkom jarmoku  a za podmienok, že finančné prostriedky budú pripísané na účet mesta najneskôr 5 dní pred začiatkom jarmoku.

 

Kde: MsÚ Ilava, Mierové nám.16/31, prízemie č. dv. 9

Spôsob prideľovania miest:

  • výberom na základe kladných skúseností a spokojnosti kupujúcich s predajcami
  • podľa kapacitných možnosti mesta v zmysle odberu el. energie
  • predajcovia pre občerstvenie sú pozývaní výberom

 

Mesto má výhradné právo výberu, určenia a rozmiestnenia stánkov.

 

Doklady potrebné k zakúpeniu miesta: živnostenské oprávnenie a fotokópia strany – ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice.                                                        

Kupujúci, ktorí nie sú povinní používať pokladnicu: predloží obci čestné vyhlásené s uvedením príslušného ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, v ktorom uvedie, že nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu (podpis nemôže byť fotokópia, preto čestné vyhlásenie nie je možné doručiť ako mailovú prílohu).                                                                                                                                   

Ak predávajúci nepredloží takéto doklady, mesto povolenie na zriadenie trhového miesta na predaj nevydá.

Cena za predajné miesto:    


1m bežné predajné miesto   
15,00 €
1m občerstvenie                     25,00 € + spotreba el.energie

                                               

Oznamujeme predajcom, že aj v čase dovolenky sa predajné miesta budú naďalej predávať každý štvrtok.

UPOZORNENIE: Všetky potrebné informácie ku konaniu Bartolomejského jarmoku a predaju predajných miest sú poskytnuté v týchto pokynoch. Z tohto dôvodu mesto nebude poskytovať informácie telefonicky.

 

                                                                              FMO 26.6.2017