Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Časový harmonogram projektu Ilava

Dátum: 03.03.2010

nový ČASOVÝ HARMONOGRAM projektu ILAVA
Rev. 11.02.2010

  Dátum začatia(A)(mm/rrrr) Dátum dokončenia (B)(mm/rrrr)
1.     Realizačné štúdie: 04/2004
08/2008
12/2007
03/2010
2.     Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy): 04/2009 03/2010
3.     Hodnotenie environmentálnych vplyvov: 06/2004 02/2005
11/2009
4.     Projektové štúdie: 06/2007 09/2007
5.     Príprava dokumentácie výberového konania: 11/2009 09/2010
6.     Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania: 09/2010 02/2011
6a. projektová dokumentácia - -
6b. stavebný dozor 09/2010 02/2011
6c. stavebné práce (červený FIDIC) 09/2010 02/2011
6d. propagácia 09/2010 12/2010
7.     Nadobudnutie pozemku: 03/2004 12/2004
8.     Stavebné povolenie: 09/2007 12/2007
9.     Fáza výstavby / zmluva: 03/2011 12/2014
9a. realizácia stavebných prác 03/2011 12/2013
9b. skúšobná prevádzka 01/2014 12/2014
10. Prevádzková fáza: 01/2015  


Rozdelenie implementácie celého Projektu na jednotlivé roky (pritom realizácia vlastných stavebných prác: 03/2011-12/2013), tj. časový plán čerpania výdavkov:

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom
% 1 20 33 35 6 5 100,0