Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Dodatok 3 k VZN 1/2007 o pravidlách času predaja a prev. služieb

Dátum: 21.06.2013 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_vzn_pravidla_predaja.pdf (0 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


D o d a t o k   č. 3

k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2007
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

(Tento dodatok bol schválený dňa 18.06.2013 nadobúda účinnosť dňa 08.07.2013)