Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Informácia o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Dátum: 19.08.2016


MESTO ILAVA, podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatom správnom
konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné
doručiť, buď písomne na adresu:

Mesto Ilava, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava,

alebo elektronicky na adresu: bozena.rendekova@ilava.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: PURUS, spol. s.r.o., v zastúpení konateľa Mgr. Miloša Pagáča, Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemku: p. č. KN-C 728/8 v k. ú. Ilava, podľa § 47 ods. 3 písm. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.


Správne konanie začína dňa  18.08.2016.

-rend-