Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Návrh VZN 1/2019 a Dodatku VZN 1/2014

Dátum: 01.02.2019


Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019

o dotácii na mzdy a prevádzku poskytovanej zriaďovateľom škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Ilava, ktorých zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba
 

Návrh Dodatku  č.  8  všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014

o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava
 
-bust-