Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Návrhy nariadení - pripomienkovanie

Dátum: 07.04.2008

Dňa 22.04.2008 sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva na ktorom budú na schválenie predložené nasledujúce návrhy nariadení:

  • Dodatok č. 1 k organizačnej smernici č. 4/2004 Knižničný poriadok Mestskej knižnice v Ilava
  • Dodatok č. 2 k organizačnej smernici č. 2/2006 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava
  • VZN č.1/2008 Štatút mestskej knižnice

Uvedené návrhy môžete pripomienkovať do 16.04. 2008 v písomnej, elektronickej alebo ústnej forme na adresu: MsÚ Ilava , právnik mesta,  Mierové nám. 16/31, 019 01 Ilava  alebo pravnik@ilava.sk . 

Pripomienkou možno navrhnúť nový text, alebo odporučiť úpravu textu vo forme doplnenia, zmeny, vypustenia alebo spresnenia pôvodného textu.

Návrhy nariadení sa nachádzajú v položke Mestský úrad – Dokumenty – Všeobecne záväzné nariadenia mesta – rok 2008 a Organizačné smernice – rok 2008.