Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Obytný súbor Zábreh - Zámer

Dátum: 28.08.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_obytny_zabreh.pdf (0,14 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

OZNAM

Navrhovateľ- EXCUDIT s.r.o. Kukučínova 475/4, 019 0l Ilava
v zastúpení spoločnosťou e-c-o s.r.o. Panenská 7, 811 03 Bratislava
predložil Okresnému úradu Ilava, odboru starostlivosti o ŽP podl'a §-u 22
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zámer:


"Obytný súbor Zábreh"