Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Dátum: 13.09.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_odvolanie_hasici.pdf (0,11 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Trenčíne


v súlade s§ 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/200 l Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č . 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov


ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTV A VZNIKU POŽIAROV


na lesných pozemkoch a v ich ochmrinom pásme v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava
od 05. septembra 2017 08:00 hod. Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

-fmo-