Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Odvolanie nebezpečenstva požiarov

Dátum: 16.05.2018 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_odvolanie_poziare.pdf (0,25 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Trenčíne v súlade s § 4 písm. b)
a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákoria č. 314/200 l Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 121 /2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov


ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV


na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava od 16. mája 2018 08:00 hod.

-fmo-