Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Oprava tlačovej chyby vo VZN č.1/2012 - Dane

Dátum: 15.10.2013 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_oprava_vzn.pdf (0,08 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Oznámenie
o oprave tlačovej chyby


vo Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2012 o miestnych daniach na území mesta Ilava zo dňa 25. októbra 2012 účinného dňa 01.01.2013, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Ilave dňa 23. októbra 2012, v čl. XVIII. ods. 13 má byť namiesto slova „najneskôr" správne uvedené slovo „najskôr".

Uverejnené na úradnej tabuli dňa 15. októbra 2013

....................................
Ing. Štefan Daško
primátor mesta