Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Oznámenie konania vo veci žiadosti Mesta Ilava na výrub ovocných drevín

Dátum: 25.04.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_konanie-výrub-klobusice.pdf (0 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Obec Košeca, zastúpená starostom obce, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie

i n f o r m u j e


o začatí správneho konania vo veci žiadosti Mesta Ilava na výrub 8 ks ovocných drevín (4 ks čerešňa, 1 ks hruška, 3 ks jabloň) z dôvodu realizácie výstavby (prístavby) materskej školy v Klobušiciach.

-rend-