Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Oznámenie o začatí konania

Dátum: 01.03.2019 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_oznamenie_010319.pdf (0,21 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Kukučínova 691/41, 019 01  Ilava  v zastúpení spoločnosťou

ILFES, s.r.o., Štúrová 753/68, 019 01 Ilava,   IČO: 36 295 710

(ďalej len "stavebník") dňa 17.1.2019 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokončením (oprava vstupných schodov) , stavby:

„Stavebné úpravy bytového domu Kukučínova 691- Ilava“

 

-mol-