Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Oznámenie o začatí stavebného konania

Dátum: 05.10.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf verejna_vyhlaska_telatnik.pdf (0,4 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


OZNÁMENIE

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

VEREJNOU VYHLÁŠKOU


Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom, Kvašovec 1695,018 41 Dubnica nad Váhom


(ďalej len "stavebník") dňa 6.7.2017 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:


"SO 02 Teľatník"

na pozemku register "E" parc. č. 112/4 v katastrálnom území Klobušice

-mol-