Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Oznámenie o začatí stavebného konania

Dátum: 10.10.2018 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_oznam101018.pdf (0,64 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU


Jiří Laštinec, Prejtská 233/272, 018 41 Dubnica nad Váhom,
Jozef Laštinec, Prejtská 233/272, Dubnica nad Váhom,
Zdenka Petreková, Medňanská 522/8, 019 01 Ilava,
Róbert Mihálik, kpt. Nálepku 235/28, 019 01 Ilava

 


(ďalej len "stavebník") dňa 01. 10. 2018 podal žiadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu:


"Rozšírenie STL plynovodu, Ilava - ulica Hurbanova"


na pozernku parc. č. KN 1081/1, 1082/1 register "C" v katastrálnom území Ilava. Uvedeným dňom bolo začaté stavebne konanie. Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa 18.01.2018 pod č. 178/304/2018-TS1-20.

 

-hozd-