Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

Dátum: 26.07.2008 | Súbor na stiahnutie: pdf phasr__ilava.pdf (0 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

erb

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

Mesto Ilava

(Celú štúdiu si môžete stiahnuť z pdf súboru na tejto stránke )


Z obsahu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta:

  strana:
I. ÚVOD 4
A. História 4
B. Poloha mesta 6
C. Mesto a okolie, rozloha mesta a okolia 6
D. Dôležité materiály pre vývoj mesta Ilava 9
   
II. OBYVATEĽSTVO 11
A. Základné údaje o obyvateľstve 11
B. Analýza obyvateľstva 12
   
III. DOMÁCNOSTI A BÝVANIE 18
A. Vývoj bytového a domového fondu 18
B. Počet a štruktúra domácností, priemerná veľkosť bytov a domov, vybavenosť domácností 20
C. Kvalitatívna a veková štruktúra bytového fondu 26
D. Odpredaj bytov a ceny bytov 28
E. Scenár vývoja bytovej výstavby 29
   
IV. TRH PRÁCE 30
A. Zamestnanosť 30
B. Počet zamestnancov a priemerné mesačné mzdy 33
C. Nezamestnanosť 40
   
V. PODNIKATEĽSKÁ SFÉRA 47
A. Subjekty podnikania v okrese Ilava 47
   
VI. TERCIÁLNA SFÉRA 52
A. Kultúra 52
B. Šport 55
C. Finančníctvo 55
   
VI. SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA 57
A. Školstvo a vzdelávanie 57
B. Zdravotná starostlivosť 57
C. Sociálne zariadenia 59
   
VIII: TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 60
A. Dopravná infraštruktúra 60
B. Potrubná infraštruktúra 61
   
IX. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 65
A. Ovzdušie 65
B. Voda 69
C. Pôda 70
D. Nerastné bohatstvo 71
E. Flóra a fauna 72
   
X. SWOT ANALÝZA MESTA ILAVY 74
   
XI. STROM PROBLÉMOV MESTA ILAVY 79
   
XII. ROZVOJOVÁ VÍZIA MESTA 81
   
XIII. STRATEGICKÉ CIELE, PRIORITY A OPATRENIA 82