Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Pozvánka na neplánované MsZ

Dátum: 30.03.2012

 
erb mestaPrimátor Mesta Ilava
pozýva na neplánované MsZ, ktoré sa uskutoční dňa
10.4.2012 o 16:30 hod. v DK Ilava 

 

Program neplánovaného mestského zastupiteľstva :

1.Otvorenie
2.Schválenie programu
3.Voľba návrhovej komisie
4.Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
5.Schválenie lokalít a finančných prostriedkov na výstavbu ihrísk v meste
6.Rôzne
7.Diskusia
8.Uznesenie
9.Záver


V Ilave, dňa 30.3.2012

  
 Ing. Štefan Daško  
  
primátor mesta