Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Pozvánka na neplánované MsZ Ilava

Dátum: 12.09.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_neplanovane_190917.pdf (0,09 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 

Primátor Mesta Ilava
Vás pozýva na neplánované zasadnutie MsZ, ktoré sa uskutoční dňa

19. 09. 2017 o 16:00 hod. v DK lliavka

Program neplánovaného zasadnutia mestského zastupitel'stva:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovatel'ov a overovatel'ov zápisnice.
3. Určenie návrhovej komisie.
4. Návrh a schválenie programu zasadnutia mestského zastupitel'stva.
5. Prerokovanie pozastaveného bodu C 1 Uznesenia č. 6/2017 o úprave platu primátora.
6. Diskusia.
7. Záver.


V Ilave, dňa 12. 09. 2017

Ing. Štefan Daško
primátor Mesta Ilava