Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Pripomienkovania návrhu nariadenia

Dátum: 28.09.2010

Dňa 12.10.2010 sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva na ktorom bude  na schválenie predložený  nasledujúci návrh  nariadenia:

           I.       Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava

 Uvedený  návrh  môžete pripomienkovať do 08.10.2010  písomne, elektronicky alebo ústne do zápisnice na adresu: MsÚ Ilava , právnik mesta,  Mierové nám. 16/31, 019 01 Ilava  alebo pravnik@ilava.sk . 

Pripomienkou možno navrhnúť nový text, alebo odporučiť úpravu textu vo forme doplnenia, zmeny, vypustenia alebo spresnenia pôvodného textu.

Návrhy nariadenia  sa nachádza v položke Mestský úrad – Dokumenty – Všeobecne záväzné nariadenia mesta – rok 2010.