Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Program neplánovaného Msz v Ilave dňa 14.8.2018

Dátum: 17.07.2018

Primátor Mesta Ilava
Vás pozýva na neplánované MsZ, ktoré sa uskutoční dňa
14.8. 2018 o 16:00 hod. v budove MsÚ Ilava č. 16/31

Program neplánovaného mestského zastupiteľ'stva:

1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.
3. Určenie návrhovej komisie.
4. Predloženie a schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva.
5. Stanovenie počtu poslancov a volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev.
6. Záver.

V Ilave, dňa 20.7.2018


Ing. Štefan Daško
primátor mesta
www.ilava.sk