Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Rozhodnutie -umiestnenie "Miestna komunikácia, inžiinierske siete a 28 RD - Ilava, Chrástky"

Dátum: 25.09.2018 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_rozhodnutie_outn.pdf (2,13 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 

Zrušenie rozhodnutia, ktoré vydal stavebný úrad Mesto Ilava, Mierové námestie č. 16/31, 019 01 Ilava o umiestneni "Miestna komunikácia, inžinierske siete a 28 RD - Ilava, Chrástky" na pozemkoch parc. č. KN-C 2036/9, 2036/17, 2036/19, 2036/20, 2036/22, 2043/18, 2043/19, 2043/20, 2043/21,2043/22, 2043/23,2043/24, 2043/25, 2043/26, 2043/27, 2043/30, 2043/31, 2043/32, 2043/43, 2045/5, 2046/8, 2048/3 a parc. č. KN-E 696/503, 697/503, 711, 1121, 1126,1127,1128, 1153/505, 5043 v kat. uzemí Ilava, pre navrhovateľa, ktorým je Ing. Martin Batla, Medňanská 896/19, 019 01 Ilava.

-mol-