Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Správa o výsledku kontroly vydanú NKÚ SR

Dátum: 05.08.2011 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_spravaNKU_2011.pdf (5,64 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY


SPRÁVA
o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými
prostriedkami, záväzkami, pohl'adávkami a kontroly plnenia opatrení
z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom okresu

Predkladá:
Ján Jasovský
predseda
Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej republiky
Materiál obsahuje:
1. Správu o výsledku kontroly
2. Opatrenia na odstránenie
kontrolou zistených nedostatkov