Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Stavebné povolenie - Ilava-Klobušice

Dátum: 02.05.2018 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_stavebne_povolenie.pdf (3,08 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO:
36442151

Zastúpená spoločnost'ou ELPP, s.r.o., Závodská cesta č. 4, 010 Ol Žilina, IČO: 36426768
(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa§ 66 stavebného zákona a§ lO vyhlášky
č. 453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

stavebné povolenie na stavbu:


"10733- ILAVA-KLOBUŠICE, ZAHUSTENIE TS A ROZŠÍRENIE NNK"

-OVaŹP-