Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Dátum: 22.02.2019

 

MESTO  ILAVA, Mierové námestie 16/31, 019 01  ILAVA

 

 

INFORMÁCIA

 

 

Mesto Ilava informuje obyvateľov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v meste Ilava za rok 2018.

 

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Ilava za rok 2018 je 30,19 %.

 

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná z hmotnosti vytriedenej zložky komunálnych odpadov vyzbieranej v meste Ilava a hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v meste Ilava za rok 2018.

 

Uvedená informácia je dôležitá pre určenie sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov v roku 2019.

 

 

 

V Ilave dňa 21. 2. 2019

 

Zodpovedná: Ing. Eva Nýblová – samostatný odborný referent