Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie a zápisnica z MsZ konaného 20.3.2012

Dátum: 23.03.2012

 
   
 erb mestaUznesenie a zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,
konaného dňa 20.3.2012 o 16:30 hod. v DK Ilava
 
   
   
 UZNESENIE 
 Uznesenie č.2a / 2012 
   
 ZÁPISNICA 
 Zápisnica o pozastavení výkonu uznesenia bodu C8 a F4 Uznesenia č. 2/2012 
   
 Hlasovanie poslancov - List 1
 Hlasovanie poslancov - List 2
 Hlasovanie poslancov - List 3