Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie a zápisnica zo zasadnutia MsZ 23. 6. 2015

Dátum: 30.06.2015

   
 erb mesta

Uznesenie a zápisnica
z riadneho Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,
konaného dňa 23. 06. 2015 o 16:00 hod. v DK Iliavka

 
  Prezentácia poslancov
  Hlasovanie poslancov
 

Zápisnica k MsZ

 
 

Zápisnica o pozastavení výkonu uznesenia

   
 

Uznesenie č. 3 /2015

 
 

Uznesenie č. 3a /2015

 
  
   
   
 

Materiály súvisiace s VETOM primátora k niektorým bodom Uznesenia č. 3 prijatého dňa 23.6.2015 na plánovanom mestskom zastupiteľstve v Iliavke:

   
 
  
 
 
 
   
 
Videozáznam zo zasadnutia