Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Verejná vyhláška

Dátum: 28.03.2019 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_mikula280319.pdf (0,4 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA


Marián Mikula, Ľ. Štúra 374/8,019 01 Ilava, ďalej len "navrhovateľ'") podal dňa 21. 03. 2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

"Rodinný dom o 1 b. j., studňa, žumpa, vjazd na pozemok+ inžinierske siete"
na pozemku parc. č. KN 1826/2, 1827/4 registra "C" v katastrálnom území Ilava.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

-hozd-