Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Verejná vyhláška Hanon Systems Slovakia,s.r.o

Dátum: 29.10.2018 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_hanon_1.pdf (0,21 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Hanon Systems Slovakia,s.r.o., Ľ.Štúra 1033/78, 019 01 Ilava

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 26.10.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

"Hanon Ilava - Plant 2 a 3 - Phase 5"          


na pozemku register "C" parc. č. 1818/49, 1818/68, 1818/81 v katastrálnom území Ilava.

Uvedeným dňom bolo začaté územné  konanie.

Stavba obsahuje objekty :

               SO 06.1 Komunikácie a spevnené plochy, SO 08.1 Komunikácie a spevnené plochy, SO 06.2 Dažďová kanalizácia, SO 08.2 Dažďová kanalizácia

 

-mol-