Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Verejná vyhláška - "Nájomný bytový dom, novostavba"

Dátum: 07.06.2018 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_vyhlaska070618.pdf (0,21 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA


spoločnosť MK CAR,s.r.o., Bitarová 301, 010 04 Žilina, IČO: 36 438 821

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 24.1.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

„Nájomný bytový dom, novostavba“

na pozemku register "C" parc. č. 719/7, 719/23, 719/24, 719/26, 719/27, 719/28, 719/29, 719/30 v katastrálnom území Ilava. Uvedeným dňom bolo začaté územné  konanie. Keďže podaný návrh neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby, stavebný úrad vyzval dňa 9.3.2018 navrhovateľa výzvou č.j.389/1692/2018-TS1-20, aby návrh doplnil v termíne do 30.6.2018, a konanie bolo súčastne rozhodnutím č.j.389/1693/2018-TS1-20 dňa 9.3.2018 prerušené. Návrh bol doplnený dňa 6.6.2018.

-mol-