Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Verejná vyhláška - Obytný súbor Zábreh

Dátum: 04.07.2018 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_oznam_zacatie_konania.pdf (0,38 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

spoločnosť EXCUDIT,s.r.o., Kukučínova 475/4, 019 01 Ilava, IČO: 50 010 891

(ďalej len "navrhovateľ") podala dňa 6.12.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

„Obytný súbor Zábreh „

na pozemkoch KN 488/2, KN 488/3, KN 892/2, KN 892/3, KN 1000, KN 1031 registra „C“;  KN 679/1, KN 173/101, KN 173/201, KN 173/202 registra „E“,  v kat.území Klobušice.

-mol-