Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK (do 26.11.2018)

Dátum: 14.11.2018 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_vyhlaska141118.pdf (0,34 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,

ktorého zastupuje Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavska 117/48, 911 01 Trenčín
(ďalej len "navrhovateľ"') podal dňa 12. 11. 2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

"IL-FTTH-KVB-Klobušice-Zábreh"

na pozemku parc. č. KN 1029, 1000, 1030 registra"C" v katastrálnom území Klobušice, parc. č. KN 820/3,
820/12, 820/13, 818/1, 2156, 819/1, 820/1, 820/10 registra"C" v katastrálnom území Ilava - ako líniová stavba. 

 

-hozd-