Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rekonštrukcia plynovodov Ilava, Pivovarská

Dátum: 11.03.2019

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

 

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava, IČO: 35 910 739

 

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 6.3.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

 

 


„Rekonštrukcia plynovodov Ilava, Pivovarská, 1.sc, UO00461“

 

-mol-