Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Dátum: 07.12.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_navrh071217_batla.pdf (0,22 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

 

VÝZVA NA DOPLNENIE NÁVRHU A PRERUŠENIE KONANIA

Ing. Martin Batla, Medňanská 896/19, 019 01  Ilava

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 1.12.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

„Miestna komunikácia, inžinierske sieťe a 28 RD
Ilava, Chrástky“

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 2036/9, 2043/18, 2043/19, 2043/20, 2043/21, 2043/22, 2043/23, 2043/24, 2043/25, 2043/26, 2043/27, 2043/30, 2043/31, 2043/32, 2048/3, 2048/4, register "E" parc. č. 1121, 1126, 1127, 1128 v katastrálnom území Ilava.