Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Verejná vyhláška -telekomunikačná sieť

Dátum: 23.11.2018 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_telekomunikacna_telekom.pdf (0,21 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35 634 69  v zastúpení spoločnosťou

Profi – NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, IČO: 36 299 448

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 12.11.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení telekomunikačnej líniovej stavby:

„INS_FTTH_ILAV_Ilava_Klobušice_Revízia „

v katastrálnom území Klobušice, Ilava.  Uvedeným dňom bolo začaté územné  konanie.

 

-mol-