Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Voľby prezidenta SR 2014

Dátum: 11.02.2014


Voľby prezidenta SR sa budú konať dňa 15.3.2014

ak bude potrebné aj II. kolo, uskutočňuje sa po 2 týždňoch, čo pripadne na sobotu 29. marca 2014


Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách Prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, určil primátor mesta Ing. Štefan Daško volebné okrsky v meste Ilava nasledovne:  

Okrsok č. 1 budova DK Ilava :
Ulice : Kukučínova, SNP, Záhumenská, Mierové námestie, Košecká, Farská, Moyzesova a Ružová , ÚZVJS, občania s trvalým pobytom : Ilava

Okrsok č.2 Základná škola Ul. Medňanská:
Medňanská, Skala, Jesenského, Hollého, Kalinčiakova

Okrsok č.3 Základná umelecká škola ul. Pivovarská:
Ľ.Štúra, Štefánikova, Hviezdoslavova, Pivovarská, Sládkovičova

Okrsok č.4 Technické služby mesta:
Sihoť, kpt. Nálepku, Záhradnícka, J.L.Bellu, Hurbanova , Nádražná

Okrsok č. 5 Kultúrno-spoločenský dom Klobušice:
celé Klobušice

Okrsok č. 6 Kulúrny dom Iliavka:
celá Iliavka

 

O vydanie voličského preukazu môžete požiadať na Mestskom úrade, evidencia obyvateľstva  Ilava do 14.3.2014.

V prípade záujmu o návštevu s prenosnou urnou volajte na č.t. 44 555 11, 44 555 66, 44 555 67.

A.R. Evidencia obyvateľstva