Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Výzva na voľby členov do rady školy

Dátum: 10.03.2015

 

MESTO ILAVA

Mierové námestie 16/31, 019 01 ILAVA

  

Výzva na voľby členov do rady školy

 

Primátor mesta Ilava v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení

vypisuje výzvu na voľby členov do rady školy:

·       Materská škola, Medňanská 512, 019 01 Ilava

·       Materská škola Ilava-Klobušice, Okružná 53/5, 019 01 Ilava

·       Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava

 

Ilava  09.marec 2015


Ing. Štefan Daško
primátor mesta