Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Výzva Trenčianskeho samosprávneho kraja

Dátum: 15.08.2016 | Súbor na stiahnutie: pdf vyzva_tsktn.pdf (0,13 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


TSK so sídlom v Trenčíne v súvislosti s pripravovanými projektmi ,,Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce" a "Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu Centra sociáloych služieb LÚČ Pruské"

vyzýva

vlastníkov- záujemcov o predaj nehnutel'ností pozemkov, ktoré spÍňajú tieto minimálne požiadavky pre účely realizácie uvedených projektov v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (IROP):

predseda TSK