Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zmluva o termínovanom úvere

Dátum: 04.07.2016 | Súbor na stiahnutie: pdf zmluva_terminovany_uver.pdf (0,44 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zmluva o termínovanom úvere č. 590/2016/UZ

(ďalej len zmluva o úvere) uzatvorená medzi stranami:

Mesto Ilava, IČO: 00317331, Mierové námestie 16/31, 019 Ol Ilava (ďalej len Dlžník)

a

Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, so sídlom Mlynské nivy l, 829 90 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č .: 341/B (ďalej len Veriteľ).