Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zriadenie kanalizačnej prípojky - opakovaná výzva

Dátum: 20.04.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_pripojka.pdf (0,28 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Považská vodárenská spoločnosť - výzva

V súvislosti s dobudovaním stavby "Zásobovanie vodou, odkanalizovane a čistenie
odpadových vôd v okrese Ilava" Vám v roku 2016 bola doručená výzva na zriadenie kanalizačnej prípojky(ďalej len KP). Spolu s prvou výzvou ste obdržali aj "Metodický pokyn" ako technickú pomoc a návod pri zriaďovaní KP. Pri budovaní kanalizácie bola zrealizovaná aj časť KP ukončenej revíznou šachtou na hranici Vašej nehnutel'nosti, ktorá sa súčasne stáva miestom napojenia časti KP. Na túto ste sa mali napojiť v zmysle "Dohody o vybudovaní kanalizačnej
prípojky".

Na základe preverenia oprávnenosti vynaložených prostriedkov z EÚ a následného
vyhodnotenia stavu napojenosti obyvatel'ov vašej obce na verejnú kanalizáciu (ďalej len VK), bolo zistené, že Vaša nehnuteľnosť nie je napojená na VK a s našou Spoločnosťou nemáte uzatvorenú zmluvu na odvádzanie a čistenie odpadových vôd ...