Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania 24.05.2019
Pozvánka na plánované zasadnutie MsZ 24.05.2019
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 17.05.2019
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 14.05.2019
Verejná vyhláška 09.05.2019
návrhy VZN 7/2019 a 8/2019 09.05.2019
návrh VZN 6/2019 03.05.2019
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 02.05.2019
Oznámenie - EPM TRADE, s.r.o., Hôrky 316,010 04 Žilina 02.05.2019
Oznámenie o správnom konaní 30.04.2019
Verejná vyhláška 29.04.2019
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie 12.04.2019
ROZHODNUTIE O ZASTAVENÍ ÚZEMNÉHO KONANIA 11.04.2019
Uznesenie a zápisnica z plánovaného MsZ dňa 26.03.2019 08.04.2019
OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA 04.04.2019
Verejná vyhláška 04.04.2019
Oznámenie - Bytový dom 32 b.j. rozšírenie kanalizačnej a vodovodnej prípojky - KRAPS 03.04.2019
schválené VZN 02.04.2019
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 02.04.2019
Verejná vyhláška 28.03.2019
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 30. 09. 2018 25.03.2019
Pozvánka na riadne zasadnutie MsZ 19.03.2019
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 19.03.2019
Schválený rozpočet Mesta Ilava na rok 2019 15.03.2019
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rekonštrukcia plynovodov Ilava, Pivovarská 11.03.2019
Zámery Mesta Ilava 11.03.2019
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rekonštrukcia plynovodov Ilava, Pivovarská, 2 11.03.2019
Územné rozhodnutie 08.03.2019
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 07.03.2019
návrhy VZN 07.03.2019
schválené VZN 07.03.2019
Oznámenie o začatí konania 01.03.2019
Uznesenie a zápisnica z neplánovaného MsZ dňa 19.02.2019 01.03.2019
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 28.02.2019
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 22.02.2019
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 22.02.2019
Upovedomenie o výrube drevín 22.02.2019
Verejná vyhláška - Rozhodnutie 20.02.2019
Oznámenie o začatí správneho konania o výrube drevín 19.02.2019
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 18.02.2019
Uznesenie a zápisnica z plánovaného MsZ dňa 29.01.2019 07.02.2019
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MsZ 05.02.2019
Návrh VZN 1/2019 a Dodatku VZN 1/2014 01.02.2019
Návrh rozpočtu Mesta Ilava na roky 2019 – 2021 01.02.2019
Verejná vyhláška 24.01.2019
Pozvánka na plánované zasadanie Msz 21.01.2019
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie 17.01.2019
Zámery Mesta Ilava 14.01.2019
Nájomný bytový dom 20.12.2018
Uznesenie a zápisnica z ustanovujúceho MsZ dňa 10.12.2018 19.12.2018
Pozvánka na ustanovujúce MSZ 04.12.2018
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Nájomný bytový dom,novostavba 03.12.2018
Verejná výhláška - UZ (14.12) 29.11.2018
Plán kontrolných činností za I. polrok 2019 26.11.2018
Návrh VZN 5/2018 (do 10.12) 23.11.2018
Verejná vyhláška -telekomunikačná sieť 23.11.2018
Zámery Mesta Ilava 23.11.2018
Návrh Dodatku č. 8 k VZN 1/2014 (do 10.12) 23.11.2018
Návrh rozpočtu Mesta Ilava na roky 2019 – 2021 23.11.2018
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 21.11.2018
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie (5.12) 20.11.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK (do 26.11.2018) 14.11.2018
Výzva - Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Ilava – IKT Identifikácia 12.11.2018
Výzva - Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Ilava – nábytok 12.11.2018
Výzva - Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Ilava – učebné pomôcky 12.11.2018
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie 08.11.2018
Stavebné povolenie 07.11.2018
Uznesenie a zápisnica z plánovaného MsZ dňa 23.10.2018 02.11.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na primátora a poslancov MsZ 31.10.2018
Zmena navrhovanej činnosti - Zariadenie na zber odpadov Ilava 31.10.2018
Verejná vyhláška Hanon Systems Slovakia,s.r.o 29.10.2018
Dodatok č. 2 k VZN č. 112009 26.10.2018
Petícia za vypracovanie projektovej dokumentácie Zámockej ulice v Klobušiciach 25.10.2018
Oznámenie o začatí ÚK a nariadenie ústneho pojednávania 25.10.2018
Vyhláška o zastavení územného konania 18.10.2018
VEREJNÁ VYHLÁŠKA o začatí ÚK 17.10.2018
Územné rozhodnutie: "FTTH - KBV -Ilava- Za Medňanskou- 1 BD" 15.10.2018
Územné rozhodnutie: "FTTB-KBV-Ilava-SNP 900-KRAPS" 15.10.2018
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 12.10.2018
Pozvánka na MsZ v Ilave dňa 23.10.2018 11.10.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania 10.10.2018
Zámery Mesta Ilava 08.10.2018
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 08.10.2018
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2009 o úhradách za poskytnutú opatrovateľskú službu 05.10.2018
Výročná správa obce a správa auditora za rok 2017 28.09.2018
Rozhodnutie -umiestnenie "Miestna komunikácia, inžiinierske siete a 28 RD - Ilava, Chrástky" 25.09.2018
OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA 24.09.2018
Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania 13.09.2018
Verejná vyhláška FTTH - KBV - 1BD 07.09.2018
Verejná vyhláška FTTH - KBV - KRAPS 07.09.2018
Rozšírenie logistického centra KAUFLAND Ilava, III.etapa 06.09.2018
Vyhodnotenie rozpočtu k 30.6.2018 04.09.2018
Komunálne voľby 2018 - vymenovanie zapisovateľky VK a určenie mailového kontaktu pre VK a OK 31.08.2018
Uznesenie a zápisnica z plánovaného MsZ dňa 21.08.2018 30.08.2018
Schválené VZN o príspevkoch na školách a o spôsobe náhradného zásobovania vodou 24.08.2018
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov 20.08.2018
Uznesenie a zápisnica z neplánovaného MsZ dňa 14.08.2018 20.08.2018
Územné rozhodnutie - Obytný súbor Zábreh 13.08.2018
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 08.08.2018
Bartolomejský jarmok 2018 24.07.2018
Návrhy VZN 19.07.2018
ZAČATIE KONANIA O ODSTRÁNENÍ STAVBY 18.07.2018
Program neplánovaného Msz v Ilave dňa 14.8.2018 17.07.2018
Program plánovaného MSZ v Ilave dňa 21.8.2018 17.07.2018
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 16.07.2018
Verejná vyhláška 13.07.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 09.07.2018
Verejná vyhláška - KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE 04.07.2018
Uznesenie a zápisnica z plánovaného MsZ dňa 26.06.2018 04.07.2018
Verejná vyhláška - Obytný súbor Zábreh 04.07.2018
Pozvánka na MsZ dňa 26.06.2018 14.06.2018
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Slovak Telekom 14.06.2018
ZÁMER Mesta Ilava - Žiadateľ – VIERI Slovakia s.r.o 11.06.2018
Plan kontrolnych cinnosti 11.06.2018
Verejná vyhláška - "Nájomný bytový dom, novostavba" 07.06.2018
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe 05.06.2018
Uznesenie a zápisnica z plánovaného MsZ dňa 22.05.2018 01.06.2018
OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE č. 25/2018 01.06.2018
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 31. 12. 2017 01.06.2018
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 31. 03. 2018 01.06.2018
Schválené VZN 25.05.2018
Verejná vyhláška - optická komunikačná sieť 18.05.2018
Verejná vyhláška - Slovak Telekom a.s 16.05.2018
Odvolanie nebezpečenstva požiarov 16.05.2018
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 14.05.2018
Pozvánka na MsZ dňa 22.05.2018 10.05.2018
Správa nezávislého auditora 10.05.2018
Územné rozhodnutie 09.05.2018
Záverečný účet Mesta Ilava a Ročná hodnotiaca správa PR 07.05.2018
Návrhy VZN 04.05.2018
Zámery Mesta Ilava 04.05.2018
Stavebné povolenie - Ilava-Klobušice 02.05.2018
Verejná vyhláška 25.04.2018
Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018-2023 28.03.2018
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 27.03.2018
Náklady za opatrovateľskú službu - rok 2017 20.03.2018
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 19.03.2018
Uznesenie a zápisnica z plánovaného MsZ dňa 27.02.2018 09.03.2018
Začatie správneho konania vo veci žiadosti Mesta Ilava na výrub 9 ks drevín - Horná Poruba 08.03.2018
Schválený rozpočet Mesta Ilava na rok 2018 05.03.2018
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 05.03.2018
VZN o podmienkach poskytovania dotácie 02.03.2018
Žiadosť o zverejnenie informácie - OÚ Trenčín 12.02.2018
Uznesenie a zápisnica z plánovaného MsZ dňa 30.01.2018 07.02.2018
Schválené VZN 02.02.2018
Návrh rozpočtu Mesta Ilava na roky 2018 – 2020 (tabuľka) 11.01.2018
Správa nezávislého auditora o overení KÚZ a KÚS 08.01.2018
Oznámenie o výrube 22.12.2017
Uznesenie a zápisnica z plánovaného MsZ dňa 12.12.2017 19.12.2017
Vyhodnotenie rozpočtu k 30.9.2017 19.12.2017
Verejná vyhláška - Rozhodnutie 07.12.2017
Stavebné povolenie - Teľatník 05.12.2017
Návrhy VZN 27.11.2017
Plan kontrolnych cinnosti I. polrok 2018 27.11.2017
Návrh rozpočtu Mesta Ilava na roky 2018 – 2020 24.11.2017
Zámery Mesta Ilava 24.11.2017
Uznesenie a zápisnica z plánovaného MsZ dňa 24.10.2017 03.11.2017
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 30.06.2017 03.11.2017
Schválené VZN 30.10.2017
Verejná vyhláška - Miestna komunikácia, inž.siete a 28 RD Ilava, Chrástky 12.10.2017
Zoznamov kandidátov na predsedu a poslancov do VUC Trenčín 10.10.2017
Návrhy VZN 09.10.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania 05.10.2017
Zámer k odpredaju nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta 05.10.2017
Uznesenie a zápisnica z neplánovaného MsZ dňa 19.09.2017 26.09.2017
Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena 18.09.2017
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 13.09.2017
Pozvánka na neplánované MsZ Ilava 12.09.2017
Vydanie súhlasu na výrub drevín - PROGRAM spol. s.r.o. 11.09.2017
Uznesenie a zápisnica z plánovaného a neplánovaného MsZ dňa 22.08.2017 31.08.2017
Obytný súbor Zábreh - Zámer 28.08.2017
Prerokovanie ZaD č.3 ÚPN VÚC TK 15.08.2017
Zámery k odpredaju nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta 07.08.2017
Uznesenie a zápisnica z plánovaného MsZ dňa 27.06.2017 07.07.2017
Hanon System Slovakia 04.07.2017
Voľby do VÚC 2017 04.07.2017
Schválené VZN 29.06.2017
Rozšírenie logistického centra Kaufland Ilava III.etapa 26.06.2017
Plan kontrolnych cinnosti na II. polrok 2017 12.06.2017
Návrhy VZN 12.06.2017
Zámery Mesta Ilava 09.06.2017
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 31.12.2016 02.06.2017
Uznesenie a zápisnica z plánovaného MsZ dňa 23.05.2017 02.06.2017
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 31.03.2017 02.06.2017
Dodatok č.1 k VZN č.2/2009 26.05.2017
Uznesenie a zápisnica z neplánovaného MsZ dňa 02.05.2017 12.05.2017
Záverečný účet Mesta Ilava za rok 2016 05.05.2017
Návrh Dodatku č.1 k VZN o podmienkach poskytovania dotácie 05.05.2017
Oznámenie konania vo veci žiadosti Mesta Ilava na výrub ovocných drevín 25.04.2017
Zriadenie kanalizačnej prípojky - opakovaná výzva 20.04.2017
Uznesenie a zápisnica z neplánovaného zasadnutia MsZ dňa 23.3.2017 31.03.2017
Oznámenie o výrube stromov 17.03.2017
Uznesenie a zápisnica z plánovaného zasadnutia MsZ dňa 28.2.2017 10.03.2017
Schválený dodatok k VZN č.3/2016 o výške príspevkov na školách 06.03.2017
Sprava HK o kontrolnej cinnosti za rok 2016 28.02.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemku: p. č. KN-C 1159/1 24.02.2017
Zámer - predajňa LIDL Ilava 15.02.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu  na výrub drevín na pozemku KN-C 1843/2 13.02.2017
Návrh VZN Dodatok 2 k VZN 3/2016 13.02.2017
Zámery Mesta Ilava 13.02.2017
Návrh - Nájomná zmluva 13.02.2017
Schválený rozpočet Mesta Ilava na rok 2017 10.01.2017
Územný plán obce Slávnica 21.12.2016
Uznesenie a zápisnica z plánovaného zasadnutia MsZ dňa 13.12.2016 20.12.2016
Schválené VZN 19.12.2016
Stanovisko hlavneho kontrolora k navrhu rozpoctu 2017 13.12.2016
Návrh rozpočtu Mesta Ilava na roky 2017-2019 28.11.2016
Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2017 28.11.2016
ZÁMER Mesta Ilava ku kúpe nehnuteľnosti parcely KN-C č. 186 28.11.2016
Zámer Mesta Ilava k prenájmu nehnuteľnosti parc.  KN-E č. 427/28 28.11.2016
Zámer Mesta Ilava k rozšíreniu prenájmu nebytových priestorov 28.11.2016
Uznesenie a zápisnica z neplánovaného zasadnutia MsZ dňa 15.11.2016 24.11.2016
ZÁMER Mesta Ilava k odpredaju nehnuteľnosti 23.11.2016
Uznesenie a zápisnica z plánovaného zasadnutia MsZ dňa 25.10.2016 04.11.2016
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 30.9.2016 04.11.2016
Zámery Mesta Ilava 28.10.2016
Schválené VZN (odpady, financovanie školy a príspevky) 27.10.2016
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  na mestských pozemkoch: p. č. KN-C 732/1, KN-C 1403, KN-C 756/1, KN-C 288, KN-C 156 v k. ú. Ilava 21.10.2016
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemku: p. č. KN-C 1249 20.10.2016
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na ms. pozemku: p. č. KN-C 185/1 v k. ú. Klobušice 19.10.2016
Zámery Mesta Ilava 10.10.2016
Zmena planu kontrolnej cinnosti 07.10.2016
Návrhy k VZN 07.10.2016
Uznesenie a zápisnica z neplánovaného zasadnutia MsZ dňa 28.9.2016 06.10.2016
Uznesenie a zápisnica z neplánovaného zasadnutia MsZ dňa 26.9.2016 03.10.2016
Územný plán obce Slávnica 29.09.2016
Uznesenie a zápisnica z riadneho zasadnutia MsZ dňa 23.8.2016 02.09.2016
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 30. 06. 2016 02.09.2016
Začatie správneho konania - IDEA Ilava s.r.o 26.08.2016
Shválený dodatok VZN o referende 25.08.2016
Začatie správneho konania - Detský domov Klobušice 24.08.2016
Informácia o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny 19.08.2016
Program riadneho MsZ Ilava dňa 23.8.2016 18.08.2016
Výzva Trenčianskeho samosprávneho kraja 15.08.2016
Návrh - Dodatok k VZN 2/2010 08.08.2016
Prenájom nehnuteľného majetku 08.08.2016
ZÁMER k odpredaju nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava a to pozemku KN-C parc. č. 679/6 v k.ú. Klobušice 08.08.2016
ZÁMER - Rekonštrukcia, zmena dispozičného a technologického riešenia - výroba 07.08.2016
Petícia za rozšírenie MŠ Ilava 15.07.2016
Uznesenie a zápisnica z riadneho zasadnutia MsZ dňa 28.6.2016 06.07.2016
Schválené VZN 04.07.2016
Zmluva o termínovanom úvere 04.07.2016
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 04.07.2016
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 31.12.2015 29.06.2016
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 31.03.2016 29.06.2016
Oznam - Územný plán Pruské 14.06.2016
Poskytnutie úverového zdroja k financovaniu stavby "Rekonštrukcia MK v Ilave" 13.06.2016
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015 Mesta Ilava 13.06.2016
Návrhy VZN 13.06.2016
Upovedomenie o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny 09.06.2016
Upovedomenie o začatom správnom konaní 08.06.2016
Plán kontrolnej činnosti - II. polrok 2016 07.06.2016
Záverečný účet mesta Ilava za rok 2015 07.06.2016
Uznesenie a zápisnica z mimoriadneho zasadnutia MsZ dňa 4.5.2016 11.05.2016
Oznámenie UPO Pruské 05.05.2016
Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby 03.05.2016
Uznesenie a zápisnica z riadneho zasadnutia MsZ dňa 12.4. 2016 20.04.2016
Schválené VZN 15.04.2016
Oznámenie o strategickom dokumente 13.04.2016
Zámer Obchodná zóna IDEA a ÚPN dokument Pruské 08.04.2016
Pozvánka a program riadneho MsZ dňa 12.4.2016 07.04.2016
Začatie správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny 31.03.2016
Návrhy VZN (o úhrade za poskytnutú opatr. službu, výška fin.prostr., miestne dane, nakladanie s majetkom a pravidlá času predaja ) 24.03.2016
Uznesenie a zápisnica z neplánovaného zasadnutia MsZ dňa 15. 3. 2016 22.03.2016
Zámer k prenájmu pozemkov pri trafostaniciach 22.03.2016
Zámer k odpredaju nehnuteľnosti - pozemku ako prípad osobitného zreteľa 22.03.2016
Zámer ku kúpe nehnuteľností - pozemkov KN – C parc. č. 2036/22, 2046/7, 292/7 v k. ú. Ilava 22.03.2016
Výsledky parlamentných volieb do NR SR 2016 06.03.2016
Strategický dokument ÚPN Mesta Dubnica nad Váhom 24.02.2016
Uznesenie a zápisnica z plánovaného zasadnutia MsZ dňa 9. 2. 2016 12.02.2016
VZN č.1/2016 o podmienkach poskytovania bytov v bytovom dome 12.02.2016
Program riadneho MsZ dňa 9.2.2016 04.02.2016
ZÁMER Mesta Ilava k nájmu nehnuteľnosti v jeho vlastníctve - KSD Klobušice 25.01.2016
ZÁMER Mesta Ilava k uzatvoreniu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 25.01.2016
Rozhodnutie Hanon Systems Slovakia 11.01.2016
Schválený rozpočet a Schválený programový rozpočet Mesta Ilava na rok 2016 04.01.2016
Uznesenie a zápisnica z plánovaného zasadnutia MsZ dňa 15. 12. 2015 22.12.2015
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "HANON ILAVA PLANT 3-PHASE 1" 16.12.2015
Schválené VZN a Dodatky k VZN 16.12.2015
Stanoviská odborníkov k návrhu parkoviska Ing. Wiedermanna 08.12.2015
Voľlby do orgánov NR SR 2016 07.12.2015
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemku KN-C 138 30.11.2015
Plán kontrolných činností na I. polrok 2016 30.11.2015
Zámer Mesta Ilava - dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve 30.11.2015
Zámer Mesta Ilava o nájme nehnuteľnosti KN-C parc.č.282, KN-C parc. č. 226/2, KN-C parc.č.748/6 30.11.2015
Zámer Mesta Ilava k výpožičke nehnuteľnosti - administratívnej budovy Technických služieb 30.11.2015
Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 939/2015/UZ 30.11.2015
Návrhn VZN o daniach, poskytovaní bytov, o odpadoch, financ. škôl a hospod. s FP 29.11.2015
Návrh rozpočtu Mesta Ilava na roky 2016 - 2018 27.11.2015
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na mestskom pozemku 13.11.2015
PHSR Mesta Dubnica nad Váhom na roky 2015-2020 12.11.2015
Výsledok petície za realizáciu najvýhodnejšej varianty parkovacieho systému 09.11.2015
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 30.09.2015 05.11.2015
Uznesenie a zápisnica z plánovaného zasadnutia MsZ dňa 27. 10. 2015 05.11.2015
Schválené VZN 30.10.2015
PHSR Mesta Ilava 27.10.2015
Pozvánka na plánované MsZ dňa 27. 10. 2015 26.10.2015
Návrh riešenia bezzávorového parkovacieho systému - Ing. V. Wiedermann 21.10.2015
Správa z kontroly plnenia uznesení 19.10.2015
Zámer o prenájom pozemku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa 12.10.2015
Zámer k odpredaju nehnuteľnosti pozemku KN - C parc.č.613/2 v k.ú. Ilava 12.10.2015
Návrhy a výzva - školy a zariadenia 09.10.2015
ZMLUVA  O MANAŽMENTE PROJEKTU 08.10.2015
Uznesenie a zápisnica z neplánovaného zasadnutia MsZ dňa 17. 9. 2015 22.09.2015
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 30. 06. 2015 09.09.2015
Uznesenie a zápisnica zo zasadnutia MsZ 25. 8. 2015 02.09.2015
správa z kontroly plnenia uznesení MsZ 18.08.2015
Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020 17.08.2015
Uznesenie a zápisnica z neplánovaného zasadnutia MsZ 7. 7. 2015 10.07.2015
Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020 03.07.2015
Uznesenie a zápisnica zo zasadnutia MsZ 23. 6. 2015 30.06.2015
Vyhodnotenie rozpočetu mesta k 31.12.2014 30.06.2015
Bartolomejský jarmok 2015 29.06.2015
Schválené VZN Zmena a doplnok č. 2 k VZN č. 3/2008 o záväzných častiach návrhu ÚPN Ilava 25.06.2015
Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ Ilava č. 2/2015 11.06.2015
Návrhy VZN 08.06.2015
Záverečný účet mesta Ilava za rok 2014 - návrh 05.06.2015
Zámer k odpredaju nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ilava 05.06.2015
Zámer mesta Ilava ku kúpe nehnuteľnosti 05.06.2015
Plán kontrolných činností II. polrok 2015 01.06.2015
Verejné pripomienkovanie PHSR na roky 2014-2020 22.05.2015
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 31. 03. 2015 29.04.2015
Uznesenie a zápisnica zo zasadnutia MsZ 21. 4. 2015 27.04.2015
Oznam o delegovaní zástupcov zriaďovateľa do rady školy 22.04.2015
Správa HK z kontroly plnenia uznesení MsZ Mesta Ilava č. 1 / 2015 09.04.2015
ZÁMER Mesta Ilava k odpredaju nehnuteľností 02.04.2015
Dodatok č. 3 k VZN 2/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ilava 02.04.2015
Oznámenie začatia správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny 31.03.2015
Upovedomenie o začatí správneho konania 25.03.2015
Výzva na voľby členov do rady školy 10.03.2015
Oznam o prerokovaní návrhu Zmeny a doplnku č. 2 k ÚPM 10.03.2015
Začatie správneho konania vo veci výrubu drevín na mestskom pozemku 09.03.2015
Uznesenie a zápisnica zo zasadnutia MsZ 17.2.2015 24.02.2015
Schválené VZN 19.02.2015
Správa z kontroly plnenia uznesení z MsZ č. 6/2014 07.02.2015
Výsledky referenda zo dňa 7.2.2015 06.02.2015
ZÁMER - ku kúpe spoluvlastníckého podielu 02.02.2015
ZÁMER k prenájmu nehnuteľnosti 02.02.2015
Oznámenie o skutočnostiach súvisiacich s výrubom drevín 02.02.2015
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava 30.01.2015
Dodatok č. 2 k Štatútu mesta Ilava 30.01.2015
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domovov smútku na území mesta Ilava 30.01.2015
Návrh na zrušenie Štatútu Komisie pre verejné obstarávanie 30.01.2015
Schválený rozpočet Mesta Ilava na rok 2015 16.12.2014
Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra Mesta Ilava 12.12.2014
Uznesenie a zápisnica zo zasadnutia MsZ 9. 12. 2014 12.12.2014
Návrh rozpočtu a Návrh programového rozpočtu Mesta Ilava na roky 2015 – 2017 21.11.2014
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta na rok 2015 21.11.2014
Rozhodnutie o strategickom dokumente 18.11.2014
Výsledky komunálnych volieb 2014 v Ilave 09.11.2014
Uznesenie a zápisnica zo zasadnutia MsZ 28.10.2014 31.10.2014
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 30.9.2014 30.10.2014
VZN k výške príspevkov v školách a o miestnych daniach 30.10.2014
Správa z kontroly plnenia uznesení z MsZ č. 4-2014 dňa 26.08.2014 20.10.2014
ZÁMER k odpredaju nehnuteľnosti - Kyzek 13.10.2014
ZÁMER ku kúpe nehnuteľnosti - Slivková, Rosenbaumová, Oborová 13.10.2014
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach na území mesta Ilava 13.10.2014
Dodatok č. 8 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava 13.10.2014
VZN č. 2/2014 o používaní zábavnej pyrotechniky 13.10.2014
Finančná a multikriteriálna analýza parkovacieho systému v meste Ilava 10.10.2014
Oznámenie o strategickom dokumente 10.10.2014
Dokument ObO PZ ul. Pivovarská č. 662/32, 019 01 Ilava: Verejný opis veci 03.09.2014
Uznesenie a zápisnica zo zasadnutia MsZ 26. 8. 2014 03.09.2014
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 30. 06. 2014 28.08.2014
Zámer ku kúpe nehnuteľností v Klobušiciach 08.08.2014
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 31. 12. 2013 07.07.2014
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 31. 03. 2014 07.07.2014
Bartolomejský jarmok 2014 02.07.2014
Verejná vyhláška - oznam o obstarávaní 25.06.2014
Uznesenie a zápisnica zo zasadnutia MsZ 17. 6. 2014 20.06.2014
Správa hlavného kontrolóra mesta o kontrolnej činnosti za II. polrok 2013 02.06.2014
Výročná správa hlavného kontrolóra mesta Ilava za rok 2013 02.06.2014
Plán kontrolných činností hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2014 02.06.2014
Správa z kontroly plnenia uznesení z MsZ č. 2/2014 zo dňa 8.4.2014 02.06.2014
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu - za Mesto Ilava 25.05.2014
Návrh záverečného účtu Mesta Ilava za rok 2013 23.05.2014
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2013 23.05.2014
Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky ZŠ Medňanská 05.05.2014
Voľby do Európskeho parlamentu 2014 24.04.2014
Zastavenie územného konania "Parkovací systém - Mierové námestie v Ilave" 24.04.2014
Dodatok č. 2 k VZN 2/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava 14.04.2014
Uznesenie a Zápisnica z MsZ konaného dňa 08.04.2014 14.04.2014
Výberové konania na riaditeľov škôl 09.04.2014
Oficiálne výsledky II. kola volieb prezidenta SR 03.04.2014
Správa z kontroly plnenia uznesení z MsZ č. 1/2014 28.03.2014
Oznámenie začatia územného konania - vyhláška 27.03.2014
Úprava nestránkových dní na MsÚ 05.03.2014
Oznámenie na obstaranie dodávky prvkov detského miniihriska 04.03.2014
Uznesenie a Zápisnica z MsZ zo dňa 18.02.2014 21.02.2014
Správa z kontroly uznesení z MsZ č. 9/2013 18.02.2014
Voľby prezidenta SR 2014 11.02.2014
Uznesenie a Zápisnica z MsZ zo dňa 17.12.2013 20.12.2013
Schválený rozpočet Mesta Ilava na rok 2014 19.12.2013
Zámer k odpredaju nehnuteľnosti 02.12.2013
OZNAM - Realizácia verejného obstarávania vrátane elektronickej aukcie 02.12.2013
Návrh rozpočtu a Programového rozpočtu Mesta Ilava na roky 2014 – 2016 02.12.2013
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta na rok 2014 02.12.2013
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za I. polrok 2013 02.12.2013
Plán kontrolných činností HK na I. polrok 2014 02.12.2013
Správa z kontroly plnenia uznesení z MsZ č. 8/2013 z 29.10.2013 02.12.2013
Dodávateľ stavby  „Rekonštrukcia chodníka na Sihoti 26.11.2013
Výsledky volieb VÚC 2013 17.11.2013
Výzva na kandidátov na voľby prísediacich OS TN 08.11.2013
Uznesenie a Zápisnica z MsZ zo dňa 29.10.2013 05.11.2013
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 30. 09. 2013 31.10.2013
Rekonštrukcia chodníka ul. kpt. Nálepku 25.10.2013
Správa o kontrole plnenia uznesení z MsZ č. 6/2013 a 7/2013 21.10.2013
Oprava tlačovej chyby vo VZN č.1/2012 - Dane 15.10.2013
OZNAM: Parkovací systém námestia Ilava 10.10.2013
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 30.6.2013 03.10.2013
Uznesenie a Zápisnica z neplánovaného zasadnutia MsZ 24.09.2013
Územný plán obce Košeca - OZNAM 16.09.2013
Zámer k prenájmu nehnuteľnosti a dodatok VZN k financovaniu škôl 03.09.2013
Zámer k odpredaju nehnuteľnosti - ILFES 03.09.2013
Uznesenie a Zápisnica z MsZ zo dňa 27.8.2013 30.08.2013
Dodatok k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov - školy 28.08.2013
Správa z kontroly plnenia uznesení z MsZ č. 4 a 5 19.08.2013
Zámery k odpredaju nehnuteľností 10.08.2013
Uznesenie a Zápisnica z neplánovaného zasadnutia MsZ 09.08.2013
Správa o zákazke - Rekonštrukcia detských ihrísk a vybudovanie detského ihriska 22.07.2013
Dodatok 3 k VZN 1/2007 o pravidlách času predaja a prev. služieb 21.06.2013
Uznesenie a Zápisnica z riadneho zasadnutia MsZ 21.06.2013
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 31.12.2012 21.06.2013
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 31.03.2013 21.06.2013
Ročná hodnotiaca správa PR Mesta Ilava za rok 2012 21.06.2013
Bartolomejský jarmok 20.06.2013
Predloženie zámeru "Zariadenie na zber odpadov Ilava" 12.06.2013
Uznesenie a Zápisnica z neplánovaného zasadnutia MsZ 07.06.2013
Plán kontrolných činností hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013 07.06.2013
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2013 07.06.2013
Správa z kontroly plnenia uznesení z MsZ č. 2/2013 07.06.2013
Pozvánka na plánované MsZ v Ilave 05.06.2013
Záverečný účet mesta Ilava za rok 2012 30.05.2013
Zámer k odpredaju nehnuteľností 30.05.2013
Výzva na pr. ponúk - "Rekonštrukcia detských ihrísk a vybudovanie detského ihriska" 22.05.2013
Uznesenie a zápisnica z MsZ konaného dňa 9.4.2013 12.04.2013
Správa z kontroly plnenia uznesení z Mestského zastupiteľstva č. 1/2013 29.03.2013
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za 2.polrok 2012 29.03.2013
Zámer k odpredaju nehnuteľnosti a Dôvodová správa 21.03.2013
Vyhlásenie verejnej súťaže "Rekonštrukcia verejného osvetlenia" 21.03.2013
Uznesenie a zápisnica z MsZ konaného dňa 19.02.2013 22.02.2013
Správa z kontroly plnenia uznesení z MsZ č. 7/2012 08.02.2013
Plán porád poslancov a MsZ na rok 2013 02.01.2013
Schválený rozpočet Mesta Ilava na rok 2013 14.12.2012
Schválené VZN 14.12.2012
Uznesenie a zápisnica z MsZ konaného dňa 11.12.2012 14.12.2012
Návrh rozpočtu Mesta Ilava na roky 2013 - 2015 26.11.2012
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Ilava na 1. polrok 2013 26.11.2012
Správa z kontroly plnenia uznesení z MsZ č. 6/2012 26.11.2012
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta na obdobie rokov 2013-2015 26.11.2012
Zámer k odpredaju nehnuteľnosti 19.11.2012
Záverečné stanovisko 09.11.2012
Uznesenie a zápisnica z MsZ konaného dňa 23.10.2012 26.10.2012
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 30.09.2012 26.10.2012
Správa z kontroly plnenia uznesení z MsZ č.5/2012 z 21.8.2012 23.10.2012
Oznam o správnych poplatkoch 05.10.2012
Výzva na voľbu členov do rady školy 21.09.2012
Uznesenie a zápisnica z MsZ konaného dňa 21.8.2012 24.08.2012
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 30.6.2012 24.08.2012
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za I. polrok 2012 14.08.2012
Správa z kontroly plnenia uznesení z MsZ č. 4/2012 14.08.2012
INFINITY TRUST - oznam 09.08.2012
Rozšírenie LC Kaufland Ilava - verejné prerokovanie 18.07.2012
Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko v lokalite Sihoť 29.06.2012
Uznesenie a zápisnica z MsZ konaného 26.6.2012 29.06.2012
Zmeny a dodatky k VZN - návrh 29.06.2012
Vyhodnotenie rozpočtu k 31.12.2011 29.06.2012
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 31.3.2012 29.06.2012
Zámery Mesta Ilava a Záverečný účet za rok 2011 07.06.2012
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2011 07.06.2012
Správa z kontroly plnenia uznesení z MsZ č. 2/2012 a č. 3/2012 07.06.2012
Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2012 07.06.2012
Uznesenie a zápisnica z neplánovaného MsZ konaného 10.4.2012 13.04.2012
Vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj bytu v Dubnici n/V 02.04.2012
Pozvánka na neplánované MsZ 30.03.2012
Správa z kontroly plnenia uznesení z MsZ č. 1/2012 23.03.2012
Uznesenie a zápisnica z MsZ konaného 20.3.2012 23.03.2012
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za II. polrok 2011 23.03.2012
Verejná vyhláška - Návrh Zmeny a doplnku č.1 ÚPM 15.03.2012
Výsledky volieb do NR SR Mesto Ilava 11.03.2012
Predčasné parlamentné voľby 22.02.2012
Výzva na predkladanie ponúk 22.02.2012
Schválený rozpočet Mesta Ilava na rok 2012 03.02.2012
Uznesenie a zápisnica z MsZ konaného 31.1.2012 03.02.2012
Zámer k odpredaju nehnuteľností vo vl. mesta 16.01.2012
Návrh rozpočtiu a programového rozpočtu Mesta Ilava na r.2012-2014 16.01.2012
Správa z kontroly plnenia uznesení z MsZ č. 8/2011 16.01.2012
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta na rok 2012 16.01.2012
Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2012 25.11.2011
Správa z kontroly plnenia uznesení z MsZ č. 7/2011 25.11.2011
Vyhodnotenie občianskych podnetov jednotlivých výborov mestských častí vznesených na Mesto Ilava v priebehu roka 2011 25.11.2011
Verejná vyhláška - návrh Zmeny a doplnku č.1 ÚP Ilava 24.11.2011
Správa z kontroly plnenia uznesení z MsZ v Ilave č. 5/2011 a 6/2011 28.10.2011
Uznesenie a zápisnica z MsZ konaného 25.10.2011 28.10.2011
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 30.09.2011 28.10.2011
ZÁMER k odpredaju nehnuteľností vo vlastníctve mesta Ilava 10.10.2011
Uznesenie a zápisnica z neplánovaného MsZ konaného 27.9.2011 30.09.2011
Uznesenie a zápisnica z MsZ konaného 23.8.2011 26.08.2011
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za 1. polrok 2011 26.08.2011
Správa HK o kontrolnej činnosti a vybavovaní občianskych podnetov v prvom polroku 2011 26.08.2011
Správa z kontroly plnenia uznesení z MsZ v Ilave č. 3/2011 a 4/2011 26.08.2011
ZÁMER k prenájmu nehnuteľnosti - staré šatne MFK 23.08.2011
ZÁMER k priamenu predaju nehnuteľnosti - parcela č.1 448/2 (k.ú. Klobušice) 23.08.2011
Správa o výsledku kontroly vydanú NKÚ SR 05.08.2011
Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 31.3.2011 27.05.2011
Uznesenie a zápisnica z MsZ konaného 24.5.2011 27.05.2011
Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ č.2/2011 zo dňa 9.3.2011 27.05.2011
Záverečný účet Mesta Ilava za rok 2010 - návrh 09.05.2011
Plán kontrolných činností hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2011 09.05.2011
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Ilava za rok 2010 06.05.2011
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 28.04.2011
Správa z kontroly plnenia uznesení z MsZ v Ilave č. 1/2011 25.03.2011
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle §17 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 25.03.2011
Vyhodnotenie rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Ilava k 31. 12. 2010 25.03.2011
Schválený rozpočet na rok 2011 08.02.2011
Uznesenie a zápisnica zo zasadnutia MsZ dňa 18.01.2011 21.01.2011
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2010 17.01.2011
Správa z kontroly plnenia uznesení z MsZ v Ilave č. 10/2010 a 11/2010 14.01.2011
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Ilava na roky 2011-2013 03.01.2011
Uznesenie a zápisnica zo zasadnutia ustanovujúceho MsZ dňa 16.12.2010 20.12.2010
Prílohy k VZN č.2/2009 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta 14.12.2010
Oficiálne výsledky komunálnych volieb v Ilave 27.11.2010
Uznesenie a zápisnica z riadneho MsZ dňa 16.11.2010 19.11.2010
Správa z kontroly plnenia uznesení z MsZ č. 9/2010 zo dňa 12.10.2010 18.11.2010
Vyhodnotenie rozpočtu k 30.9.2010 18.11.2010
Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2011 29.10.2010
Uznesenie a zápisnica z riadneho MsZ dňa 12.10.2010 15.10.2010
Zoznam kandidátov na primátora a poslancov MsZ 13.10.2010
Pripomienkovania návrhu nariadenia 28.09.2010
Uznesenie a zápisnica z mimoriadneho MsZ dňa 21.09.2010 23.09.2010
Obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemku 08.09.2010
Uznesenie a zápisnica z riadneho MsZ dňa 31.08.2010 03.09.2010
Uznesenie a zápisnica z riadneho MsZ dňa 15.06.2010 18.06.2010
Záverečné stanovisko "Zariadenia na zhodnocovanie odpadov, Ilava" 31.05.2010
Oznámenie o začatí staveb. konania - "Rekonštrukcia NTL plynovodov Ilava-Sihoť" 24.05.2010
Uznesenie a zápisnica z mimoriadneho MsZ dňa 17.05.2010 18.05.2010
Uznesenie a zápisnica z riadneho MsZ dňa 20.04.2010 23.04.2010
Správa z kontroly plnenia uznesení z MZ v Ilave č. 2/2010 21.04.2010
Ťažba štrkopieskov na nevyhradenom ložisku Košeca 15.04.2010
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2009 06.04.2010
Časový harmonogram projektu Ilava 03.03.2010
Správa hlavného kontrolóra mesta ku kontrolnej činnosti a analýze stavu vybavovania sťažností v roku 2009 25.02.2010
Kontrola uznesení z MZ č. 6/2009 a č. 1/2010 25.02.2010
Pracovná verzia úplného znenia zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 19.02.2010
Pripomienkovanie návrhov nariadení 05.02.2010
Uznesenie a zápisnica z mimoriadneho MsZ dňa 25.01.2010 27.01.2010
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov - oznámenie MŽP SR 07.01.2010
Uznesenie a zápisnica riadneho MsZ zo dňa 15.12.2009 15.12.2009
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na roky 2010-2012 15.12.2009
Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2010 15.12.2009
Kontrola uznesení zo zasadnutia MZ č. 5/2009 zo dňa 3.11.2009 15.12.2009
Rozpočet pre Mesto Ilava na roky 2010 až 2012 30.11.2009
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k zámeru mesta zobrať úver vo výške 166 000 Eur 06.11.2009
Kontrola uznesení zo zasadnutia MZ č.4/2009 zo dňa 18.08.2009 06.11.2009
Voľby do VÚC 26.10.2009
Uznesenie a zápisnica riadneho MsZ zo dňa 18.8.2009 21.08.2009
Verejná vyhláška: Vodný zdroj Klobušice 15.07.2009
Verejná vyhláška: Zamietnutie odvolania 08.07.2009
Ver. v. ŽSR V.etapa 23.06.2009
Ver. v. ŽSR IV.etapa 23.06.2009
V.v. ŽSR UČS 37-Žst. Ilava 12.06.2009
V.v. s.p. Čaradová 09.06.2009
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v Ilave 08.06.2009
Stav. pov. kanal. ŽSR v.v. 20.05.2009
ŽSR v.v. stavebné povolenie 18.05.2009
Kódex diskusného fóra portálu www.ilava.sk 27.02.2009
Platný ÚPN mesta  Ilava textová a grafická časť 19.09.2008
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 26.07.2008
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Územný plán Mesta Ilava" 08.04.2008
Návrhy nariadení - pripomienkovanie 07.04.2008
Koncepcia rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky 26.08.2007