Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Rok volieb

» O voľbách 2014 všeobecne

Rok v znamení volieb

V roku 2014 pôjdeme k urnám minimálne 4x. Už o niekoľko dní   nás  čaká I. kolo volieb Prezidenta Slovenskej republiky. O dva týždne sa pravdepodobne  stretneme vo volebných miestnostiach pri II. kole.  24.mája budeme voliť Europarlament  a koncom roka nás čakajú komunálne voľby primátorov a mestských zastupiteľstiev.  (A možno  ešte podľa „šuškandy“ prebehne aj nejaké referendum, aby sme sa nenudili ).

Žiadame občanov o aktualizovanie si zmeny bydliska  v čo najkratšom čase, aby sme predišli prípadným nedorozumeniam vo voličských zoznamoch.

Voľby prezidenta SR sa budú konať dňa 15.3.2014, prípadné II. kolo je vyhlásené na sobotu

29. marca 2014. Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách Prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov primátor mesta Ing. Štefan Daško určil volebné okrsky v meste Ilava nasledovne:  

Okrsok č. 1 budova DK Ilava :

Ulice : Kukučínova, SNP, Záhumenská, Mierové námestie, Košecká, Farská, Moyzesova a Ružová , ÚZVJS, občania s trvalým pobytom : Ilava

Okrsok č.2 Základná škola Ul. Medňanská

Medňanská, Skala, Jesenského, Hollého, Kalinčiakova

Okrsok č.3 Základná umelecká škola ul. Pivovarská

Ľ.Štúra, Štefánikova, Hviezdoslavova, Pivovarská, Sládkovičova

Okrsok č.4 Technické služby mesta

Sihoť, kpt. Nálepku, Záhradnícka, J.L.Bellu, Hurbanova , Nádražná

Okrsok č. 5 Kultúrno-spoločenský dom Klobušice

celé Klobušice

Okrsok č. 6 Kulúrny dom Iliavka

celá Iliavka

O vydanie voličského preukazu môžete požiadať na Mestskom úrade, evidencia obyvateľstva  Ilava do 14.3.2014. Voličské V prípade záujmu o návštevu s prenosnou urnou volajte na č.t. 44 555 11, 44 555 66, 44 555 67.

a.r.» Voľby prezidenta


Voľby prezidenta SR sa budú konať dňa 15.3.2014

ak bude potrebné aj II. kolo, uskutočňuje sa po 2 týždňoch, čo pripadne na sobotu 29. marca 2014

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách Prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, určil primátor mesta Ing. Štefan Daško volebné okrsky v meste Ilava nasledovne:  

Okrsok č. 1 budova DK Ilava :

Ulice : Kukučínova, SNP, Záhumenská, Mierové námestie, Košecká, Farská, Moyzesova a Ružová , ÚZVJS, občania s trvalým pobytom : Ilava

Okrsok č.2 Základná škola Ul. Medňanská

Medňanská, Skala, Jesenského, Hollého, Kalinčiakova

Okrsok č.3 Základná umelecká škola ul. Pivovarská

Ľ.Štúra, Štefánikova, Hviezdoslavova, Pivovarská, Sládkovičova

Okrsok č.4 Technické služby mesta

Sihoť, kpt. Nálepku, Záhradnícka, J.L.Bellu, Hurbanova , Nádražná

Okrsok č. 5 Kultúrno-spoločenský dom Klobušice

celé Klobušice

Okrsok č. 6 Kulúrny dom Iliavka

celá Iliavka

O vydanie voličského preukazu môžete požiadať na Mestskom úrade, evidencia obyvateľstva  Ilava do 14.3.2014.

V prípade záujmu o návštevu s prenosnou urnou volajte na č.t. 44 555 11, 44 555 66, 44 555 67.

A.R. Evidencia obyvateľstva