Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 1/09 zo dňa 03.03.2009 - transfery

Dátum: 09.03.2009 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_03.03.09_transfery.pdf (0,05 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 Transfery neziskovým organizáciam na rok 2009 
 
  Organizácie Forma FP z rozpočtu mesta
na rok 2009
Vyúčtovanie
1. FS  Stražov a FS Laštek Obč. zdr. 1 327,76  
2. Divadelný súbor Pod Vežou a Malá Múza Združe. Ochot. divadiel 1 327,76  
3. Spevácky zbor Ilavan   1 327,76  
4. HUGO - divadelný súbor   1 327,76  
      5 311,04  
         
5. Farská charita   165,97  
6. Farský úrad cirkev 995,81  
7. Materské centrum Dubáčik obč. združ. 66,39  
8. MO Matice slovenskej záujm. zväz 66,39  
9. Zväz protikomunistického odboja záujm. zväz 66,39  
      1 360,95  
         
10. Únia nevidiacich a slabozrakých združenie 66,39  
11. Slovenský zväz sluchovo postihnutých združenie 66,39  
12. Slovenský zväz sclerosis multiplex združenie 66,39  
13. Slovenský zväz zdravotne postihnutých združenie 66,39  
14. Liga proti reumatizmu združenie 66,39  
15. Občiasnke združenia ILCO klub združenie 66,39  
16. Združenie - pomoc ment. postihn. deť. združenie 66,39  
      464,73  
         
17. Klub slovenských turistov - Tuláci obč. združenie 497,91  
18. Mestská liga malého futbalu (MLMF) šport. združ 1 327,76  
19. Stolnotenisový klub Klobušice obl. Tenis. zväz 497,91  
20. Mestský futbalový klub (MFK)   15 269,20  
21. Sokol TJ 497,91  
      18 090,69  
         
24. Špeciálna základná škola rozpočtová organizácia 331,94  
         
  Spolu   25 559,35  
  Rezerva   132,78  
  Spolu   25 692,13  
         
         
V Ilave 18.2.2009