Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 1/10 zo dňa 25.01.2010

Dátum: 27.01.2010 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_250110.pdf (0,02 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Uznesenie č. 1 / 2010,
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava, konaného
dňa 25.01.2010 o 15:30 hod. v DK Ilava

Mestské zastupiteľstvo:

A)   PREROKOVALO

1.  Vstup Mesta Ilava do Občianskeho združenia MAS Vršatec /miestná akčná skupina Vršatec  a integrovanú stratégiu rozvoja  územia v pôsobnosti MAS Vršatec.
2. Výsledky hospodárenia mesta Ilava za rok 2009.

B) BERIE NA VEDOMIE

1. Integrovanú stratégiu rozvoja  územia v pôsobnosti MAS Vršatec.

C)   SCHVAĽUJE

1. Vstup Mesta Ilava do Občianskeho združenia MAS Vršatec.

  

V Ilave dňa  26.1.2010

Ing. Štefan Daško Ing. Ľubomír Turcer
Primátor mesta Prednosta MsÚ
   
Helena Bezecná  
Zapisovateľka  
   
Overovatelia: p. Ľudmila Hujová
p. Milan Košík