Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Príloha 1 k Uzneseniu č. 1/12 zo dňa 31.1.2012

Dátum: 03.02.2012 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie_310112_priloha1.pdf (0,35 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Návrhy na zmeny návrhu rozpočtu Mesta Ilava na rok 2012


A) Bez celkovej zmeny výšky rozpočtu
1) Neziskové organizácie
Sclerosis multiplex - 50 €
Matica - 85 €
--------------------------------------------------
Spolu - 135 €
Rozdelenie:
Dubáčik + 70 €
Klub dôchodcov (zariadenia) + 65 €

2) Kapitály
Rekonštrukcia časti priestorov MsÚ Ilava 81/18 -12 160 €
Živé on-line vysielanie - 1 200 €
---------------------------------------------------------------------------------------
Spolu - 13 360 €
Rozdelenie:
Kopírka MsÚ + 160 €
Priechody - ul. Pivovarská s osvetlením + 2 000 €
Rekonštrukcia cintorína v Iliavke + 10 000 €
Projektové dokumentácie + 1 200 €

B) S celkovou zmenou rozpočtu
1) TSM Ilava
Požiadavka 300 202 €
v pôvodnom návrhu 192 000 € (16 000 €/mesiac)
v novom návrhu 280 202 € (t. j. zníženie oproti požiadavke o 20 000 €)
t. j. v novom návrhu treba vykryť 88 202 €

Vykrytie nárastu:
Úprava v príjmovej časti
Zvýšenie výnosu dane z príjmu fyzických osôb + 50 000 € (pôvodne 1 350 000 €, teraz 1 400 000 €)
(prognóza na rok 2012 je cca. 1,454 mil. €
vrátane preplatku za 2011)

Úprava vo výdavkovej časti
Zníženie miezd, odvodov a prídelu do SF - 49 468 €
Zníženie - ostatný všeobecný materiál - CO - 950 €
Spolu 100 418 €

Celkový prebytok návrhu rozpočtu Mesta Ilava na rok 2012 je vo výške 12 216 €, pričom celý prebytok je v návrhu bežného rozpočtu Mesta Ilava na rok 2012.