Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 2a/12 zo dňa 20.3.2012

Dátum: 23.03.2012 | Súbor na stiahnutie: pdf uznesenie2a_200312.pdf (0,08 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Uznesenie č. 2a / 2012
zo zasadnutia plánovaného Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava,
konaného dňa 20.03.2012  o 16:30 hod. v DK Ilava.


Mestské zastupiteľstvo:  

 

C)      SCHVAĽUJE

8.        Lokality pre umiestnenie detských ihrísk s nasledujúcou prioritou realizácie a približných finančných prostriedkov:

·      lokalita 1.: Medňanská ulica, areál ZŠ vo výške 45.000 €,

·      lokalita 2.: Klobušice vo výške 15.000 €,

·      lokalita 3.: Kukučínova ulica vo výške 15.000 €.

F)       UKLADÁ

4.        Vyhlásiť verejné obstarávanie na projekt a realizáciu detských ihrísk schválených podľa bodu C8 tohto uznesenia. Pred odoslaním výzvy do vestníka VO konzultovať súťažné podmienky pre VO so všetkými poslancami 14 dní pred odoslaním do vestníka VO.

Termín: 20.04.2012                                                                   Zodp.: Ing. Janušek, Ing. Turcer

 

V Ilave, dňa  20.03.2012

Ing. Štefan Daško  Ing. Ľubomír Turcer
PrimátorPrednosta MsÚ
  
Ing. Ivana Kobzáková   
Zapisovateľka 
  
  
Overovatelia:Mgr. Milan Jašurek
p. Gabriela Šlesariková