Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uznesenie č. 6/06 zo dňa 03.08.2006

Dátum: 10.08.2006

Uznesenie č. 6/06 z mimoriadneho zasadnutia MsZ dňa 3.8.2006

A. Berie na vedomie:
1. Informácie Ing. Cisára za Indupol
2. Informácie Ing. Hulovej za Envikonzult Žilina
3. Informácie p. Turzu za komisiu životného prostredia
4. Informácie p. Buríka za MV Sihoť

Ing. Pavol Čiernik
Primátor mesta

Ing. Ferdinand Zigo
Prednosta MsÚ

Overovatelia: Tibor Turza
Soňa Burdejová