Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Záznamy z MsZ

Tip: video súbor spustíte kliknutím na

Záznam z MsZ Ilava konaného dňa 15.06.2010

05.07.2010

Zostrih rokovania MsZ v KSD Klobušíc z 15.06.2010

http://www.ilava.sk/uznesenia-msz/43

- Informácia o schválení umiestnenia mliečneho automatu

Informácia prednostu MsZ Ilava:


- Predloženie žiadosti Mesta Ilava o NFP v rámci výzvy 2.2
Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky , Prioritná os 2. - Energetika, na realizáciu projektu: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia"

- informácia o podpise grantovej zmluvy na projekt „Centrálna mestská zóna Ilava (CMZ)"

 

video a strih: Mgr. Miroslav Toman

Záznam z MsZ Ilava konaného dňa 20.04.2010

08.05.2010

Zostrih rokovania MsZ v DK Ilava z 20.04.2010
http://www.ilava.sk/uznesenia-msz/41

Z výberu žiadostí ostatných komisií:
- stavebná komisia Ing. Ján Straňák - žiadosť Urbárskeho  a pasienkového spoločenstva Ilava o zmenu  a doplnok k územného plánu Mesta Ilava
- kultúrna komisia: p. Viola Bakošová - informáciu o projektoch podala za DK Ilava Mgr. Anna Bakošová

Schválené žiadosti na nové projekty z grantov EÚ

03.03.2010

Zostrih videozáznamu z rokovania o nových projektoch, predložených na MsZ zo dňa 23.02.2010 v DK Ilava. Týka sa:

1. Predloženia žiadosti Mesta Ilava o NFP v rámci  opatrenia 4.1 ROP na realizáciu projektu „Zberný dvor Ilava“

2
Predloženia žiadosti Mesta Ilava o NFP v rámci Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia, Prioritná os 2. - Energetika, na realizáciu projektu„Verejné osvetlenie“

3. Predloženia žiadosti Mesta Ilava o NFP v rámci opatrenia 1.6 Fond mikroprojektov na realizáciu projektu „Dni slovensko-českej kultúry v Ilave“.

Podrobnosti v Uznesení č.2/2010 v bode: C/ SCHVAĽUJE


Chcete byť automaticky informovaný(á) o novej video nahrávke cez RSS službu? Čo je to RSS

<< < ... 17 18 19 20 21 22 23 > >>