Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Záznamy z MsZ

Tip: video súbor spustíte kliknutím na

Schválené žiadosti na nové projekty z grantov EÚ

03.03.2010

Zostrih videozáznamu z rokovania o nových projektoch, predložených na MsZ zo dňa 23.02.2010 v DK Ilava. Týka sa:

1. Predloženia žiadosti Mesta Ilava o NFP v rámci  opatrenia 4.1 ROP na realizáciu projektu „Zberný dvor Ilava“

2
Predloženia žiadosti Mesta Ilava o NFP v rámci Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia, Prioritná os 2. - Energetika, na realizáciu projektu„Verejné osvetlenie“

3. Predloženia žiadosti Mesta Ilava o NFP v rámci opatrenia 1.6 Fond mikroprojektov na realizáciu projektu „Dni slovensko-českej kultúry v Ilave“.

Podrobnosti v Uznesení č.2/2010 v bode: C/ SCHVAĽUJE


Záznam z MsZ Ilava konaného dňa 23.02.2010

27.02.2010

Zostrih rokovania MsZ v DK Ilava z 23.02.2010
http://www.ilava.sk/uznesenia-msz/40

Záznam z MsZ Ilava konaného dňa 15.12.2009

20.01.2010

Zostrih rokovania MsZ v DK Ilava z 15.12.2009
http://www.ilava.sk/uznesenia-msz/38

Chcete byť automaticky informovaný(á) o novej video nahrávke cez RSS službu? Čo je to RSS

<< < ... 17 18 19 20 21 22 > >>