Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Naše družobné mestá
Mesto Mikolow Mesto Mikolow Mesto Mikolow
Mesto GYOR Mesto MIKOLOW Mesto KLIMKOVICE

Výbory mestských častí

 

(1)  Mesto môže zriaďovať v mestských častiach s vlastným spravidla katastrálnym územím výbory. Členmi výborov
sú   všetci   poslanci   mestského   zastupiteľstva  zvolení  v mestskej časti. Na čele výboru je predseda, ktorým je člen výboru zvolený výborom.

(2)  Výbory v mestských častiach reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta.

(3)  Oprávnenia a povinnosti výboru pri samospráve mesta, vzťahy výboru a mestského zastupiteľstva, štruktúru výboru a ďalšie  potrebné veci upraví štatút mesta.


Zákonodarca v záujme prepojenia úloh mestskej časti a úloh mesta vytvoril osobitné relatívne samostatné subjekty - tzv. výbory.

Ako opodstatnená sa javí ich existencia najmä v nadväznosti na možnost' nezohľadnenia, resp. nezohľadňovania podmienok tej-ktorej relatívne samostatnej mestskej časti.


Zápisy zo zasadnutí Výborov mestských častí


MsV Klobušice

PLÁN  ZASADNUTÍ  MsV  V  KLOBUŠICIACH  NA  ROK 2018


MsV Iliavka


MsV Sihoť

Plán zasadnutí výborov na rok 2019 


MsV Medňanská, Skala

Plán zasadnutí výborov na rok 2019 


MsV Kukučínova, SNP, Stred


MsV NsP

Plán zasadnutí výborov na rok 2019 


Zoznam MsV: