Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Naše družobné mestá
Mesto Mikolow Mesto Mikolow Mesto Mikolow
Mesto GYOR Mesto MIKOLOW Mesto KLIMKOVICE

Výbory mestských častí

 

(1)  Mesto môže zriaďovať v mestských častiach s vlastným spravidla katastrálnym územím výbory. Členmi výborov
sú   všetci   poslanci   mestského   zastupiteľstva  zvolení  v mestskej časti. Na čele výboru je predseda, ktorým je člen výboru zvolený výborom.

(2)  Výbory v mestských častiach reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta.

(3)  Oprávnenia a povinnosti výboru pri samospráve mesta, vzťahy výboru a mestského zastupiteľstva, štruktúru výboru a ďalšie  potrebné veci upraví štatút mesta.


Zákonodarca v záujme prepojenia úloh mestskej časti a úloh mesta vytvoril osobitné relatívne samostatné subjekty - tzv. výbory.

Ako opodstatnená sa javí ich existencia najmä v nadväznosti na možnost' nezohľadnenia, resp. nezohľadňovania podmienok tej-ktorej relatívne samostatnej mestskej časti.


Zápisy zo zasadnutí Výborov mestských častí


MsV Klobušice

PLÁN  ZASADNUTÍ  MsV  V  KLOBUŠICIACH  NA  ROK 2018

MsV Iliavka

MsV Sihoť

MsV Medňanská, Skala

MsV Kukučínova, SNP, Stred

MsV NsP


Zoznam MsV: