Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Domácnosti a bývanie

Priebeh výstavby bytov v r.2005
Etapy výstavby Územie
Okres Ilava Trenč. kraj SR
Rozostavané byty na začiatku sledovaného obdobia 310 3 844 43 941
Začaté byty v priebehu sledovaného obdobia 130 1 634 19 796
Dokončené byty spolu v priebehu sledovaného obdobia 116 1 575 14 863
Rozostavané byty ku koncu sledovaného obdobia 324 3 903 48 874

Najvyšší počet budov bol postavený v rokoch 1946-1970. Platí to najmä o bytových domoch, pretože v tomto období bolo postavených 39% bytov z celkového súčasného počtu bytových jednotiek. V nasledujúcom období sa znížila intenzita novej výstavby o 10%. Výraznejší pokles nastal v rokoch 1981-1990, odkedy tento trend zníženej bytovej výstavby pokračuje.
Maximum výstavby rodinných domov sa koncentruje v r. 1946 - 1970, čo predstavuje cca 38% v súčasnosti trvale obývaných domov. V období 1971 - 1980 nastal útlm, ktorý sa prejavil v znížení poklesu výstavby o 48%. Doteraz má priebeh výstavby rodinných domov klesajúci charakter.